Kontakta oss

EnviroMentor AB
Transistorgatan 32
421 35 Västra Frölunda

Ring oss! 031-703 05 30

Elektromagnetiska Fält  
  
Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn på en mängd olika fenomen. De är alla en form av energitransport som sker med en elektrisk/magnetisk svängning eller vågrörelse. Det är endast vid relativt låga frekvenser man talar om fält(under MHz-området). Vid högre frekvenser (MHz till GHz) talar man om vågor och vid ännu högre frekvenser om strålning. Gränserna är dock diffusa och överlappande.Då det ofta handlar om mycket höga frekvenser kan det vara praktiskt att karaktärisera en svängning efter dess våglängd. Beroende på vilken frekvens svängningarna har kan de uppträda mycket olika, därför delas de in i tre kategorier.

 

Elektromagnetisk strålning

Frekvenserna ligger i GHz-området och uppåt, vilket innebär att våglängderna är mycket korta. Synligt ljus tex, har våglängder från ca 0,4 till ca 0,7 tusendels millimeter (µm). Ju kortare våglängden är, desto mer energirik är strålningen.


Elektromagnetiska vågor

Våglängden är ungefär av samma storleksordning som vi själva och föremål i vår omgivning (från cm till km). Vanliga exempel är radio- och TV-vågor, samt mobiltelefon- och mikrovågor. De elektriska och magnetiska fälten följs åt.


Elektriska och magnetiska fält

Våglängden är så stor (km och uppåt) att vi inte upplever fältens svängningar som vågor. De elektriska och magnetiska fälten uppför sig som två mer eller mindre åtskilda fenomen. Vid de låga frekvenser som uppträder i elnätet så är elektriska fält och magnetfält i praktiken två helt olika fenomen, vi kallar dem lågfrekventa växelfält. Magnetfält alstras av elektriska strömmar, elektriska fält däremot uppstår av elektrisk spänning. De uppträder heller inte alltid samtidigt. Därför skiljer vi dem åt och mäter dem var för sig.

 Det elektromagnetiska spektrat, ordnat efter frekvens. Vid höga frekvenser talar man om elektromagnetisk strålning, vid medelhöga frekvenser talar man om elektromagnetiska vågor, och vid lägre frekvenser talar man om elektriska och magnetiska fält